Нестле започна тригодишно партньорство с Международната диабетна федерация (IDF) като част от приноса си към борбата срещу незаразните болести. Неинфекциозните болести, в т.ч. сърдечно-съдови заболявания, диабет, рак и хронични респираторни заболявания, са една от сериозните причини за смъртност в почти всички страни по света.

Нестле смята, че може да помогне за справяне с тези предизвикателства за здравето, като работи с партньори като IDF, чиято мисия е да предостави по-добри грижи, превенция и лечение на диабет в света.

 

Възможности и опит

„Като част от нашия ангажимент към балансираното хранене и здравословния начин на живот, ние ще работим с Международната диабетна федерация за повишаване на осведомеността и насърчаване на здравословен начин на живот, включително здравословно хранене и физическа активност“, заяви Жанет Вут – ръководител „Връзки с обществеността“ в Нестле.

„Това подчертава нашите възможности и опит по отношение на незаразните болести, като същевременно потвърждава нашата отговорност в борбата с нарастващото предизвикателство на хроничните заболявания като наднормено тегло, затлъстяване и диабет в световен мащаб“, добавя тя.

 

Повишаване на осведомеността

Партньорството цели да повиши информираността относно необходимостта от повече действия за предотвратяване на незаразните болести. Според данни, публикувани неотдавна от Световната здравна организация, над 36 милиона души умират от тези видове заболявания всяка година.

Според СЗО, на незаразни болести се дължат два от три смъртни случая и около половината от общите увреждания в цял свят. Въпреки това, девет милиона смъртни случая са предотвратими преди 60-годишна възраст. Първият набор от съвместни дейности и инициативи ще бъдат организирани в подкрепа на Световния ден на диабета на 14 ноември – най-голямата кампания за повишаване на информираността относно диабета в света, която се празнува всяка година.

През следващите месеци Нестле и IDF ще работят за определяне на съвместни програми за насърчаване на образованието и превенцията на диабет. Двете организации ще обмислят потенциално партньорство с глобалната програма „Здрави деца“ на Нестле, която в момента достига до близо шест милиона деца в 60 страни.

 

Управление на диабета

Новото партньорство е най-новият ангажимент на Нестле за повишаване на осведомеността относно диабета. Нестле в Индия си партнира с Националната фондация за диабет, затлъстяване и холестерол (N-DOC) през 2010 г. за разработване на хранителни инициативи в помощ на управлението на диабета.

Сътрудничеството има за цел да открие как местната кухня и промяната в начина на живот влошават проблема с диабета в страната. Нестле Здравни науки, чрез своето звено за здравословно хранене, предлага хранителни продукти, предназначени да помогнат на пациентите в много страни да управляват диабета и да сведат до минимум честите нежелани реакции.

 

Подобряване на здравето

Усилията на Нестле за борба с незаразните болести са част от подхода на компанията, наречен Създаване на споделена стойност. Компанията се стреми да създаде стойност за своите акционери, като в същото време създава стойност за общностите, които обслужва и в които развива дейност. Храненето е един от трите ключови акцента на Нестле, наред с водата и развитието на селските райони.

Нестле се ангажира с инициативата на ООН, известна като „Всяка жена, всяко дете“ по време на Общото събрание на ООН през 2011 г., като част от усилията си за подобряване на здравето на жените и децата. В рамките на глобалната програма „Здрави деца“ на Нестле, компанията работи с партньори от различни държави, които учат децата на училищна възраст колко важни са правилното хранене и физическата активност.