По повод Световния ден на водата Министърът на околната среда и водите лично се запозна с инвестициите на компанията, които достигат 176 милиона лева
 
Нестле България обяви, че от 2003 г. до днес е инвестирала над 176 милиона лв. в страната, като до края на 2015 г. планира да инвестира още 2,5 млн. в съвременни технологии, подобряване на качеството на продуктите, обучение на екипи, избор на най-добрите суровини и доставчици, грижа за здравето на потребителите и системи за опазване на околната среда и водите. На специално събитие по повод Световния ден на водата изпълнителният директор на Нестле България Хуан Карлос Пералехо представи инвестиционната политика на компанията и проектите, насочени към опазване на околната среда и водите в присъствието на Министъра на околната среда и водите Ивелина Василева, Посланика на Конфедерация Швейцария в България Н.Пр. г-н Денис Кнобел; Зам.-министъра на околната среда и водите Красимир Живков; изпълнителния директор на Регионална инспекция по околната среда и водите инж. Ирена Петкова, директора „Секторно и инвестиционно обслужване“ на Българската агенция за инвестиции Петър Пенчев и изпълнителния директор на Екопак България Тодор Бургуджиев.
„Като един от основателите на United Nations Global Compact CEO Water Mandate Нестле се ангажира да работи със сериозен фокус към водата. България е част от този ангажимент. За нас отношението към водата и връзката между производствените практики, употребата на вода и експлоатацията на водните ресурси засяга всеки бизнес, независимо от неговата специфика. Като компания с 21-годишна история в България, ние усилено инвестираме в модерни високотехнологични подобрения с цел намаляване консумацията на вода и енергия в нашите операции. Благодарение на тях, всеки час Нестле България спестява над 7500 литра вода в производствените си процеси. За постигането на устойчиво развитие обаче са нужни обединените усилия на всички заинтересовани страни. Положителната промяна може да се постигне единствено чрез активно сътрудничество между бизнеса, институциите и цялото общество. Затова специално благодарим на нашите партньори от Екопак България, които се присъединиха към нас и ни подкрепиха днес“, заяви Хуан Карлос Пералехо, изпълнителен директор на Нестле България.
„Ние подкрепяме всяка инициатива, насочена към опазването на околната среда и водите, предприета от бизнеса. Благодарение на инвестициите на Нестле в тази посока, за период от 5 години компанията е спестила над 330 000 кубични метра вода, което на практика се равнява на едногодишното водопoдаване на град като Сливница, например. Това е наистина сериозен принос и пожелавам на повече компании да се развиват в тази посока.“, допълни Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева в подкрепа на инвестиционните проекти, осигуряващи отговорни и устойчиви производствени практики с грижа към околната среда и водите. 
По време на събитието бе официално представено и най-новото високо-технологично съоръжение във фабриката на Нестле за шоколадови продукти и бисквити в София – парова станция от ново поколение, в която са инвестирани над 1 500 000 лв. От компанията уточниха, че за последните 5 години над 3 милиона лева са вложени в проекти, насочени към нововъведения, които допринасят за опазването на околната среда и водите. Вследствие на тези инвестиции Нестле България е намалила количеството използвана вода в своята дейност с над 40% за последните 5 години.
В подкрепа на фокуса на Нестле България в посока устойчиво развитие, изпълнителният директор на Екопак България Тодор Бургургжиев връчи сертификат, отбелязващ приноса на компанията в опазване на околната среда. В документа се посочва, че в резултат на дейностите на компанията през последните 10 години са спасени над 200 000 дървета и са спестени над 500 000 литра вода, над 73 милиона киловат часа електроенергия и над 42 000 барела петрол. 
Като част от най-голямата компания за храни и напитки в света, за 21 години на българския пазар Нестле България се налага като един от най-големите стратегически инвеститори в хранителната промишленост, като лоялен партньор и като надежден и предпочитан работодател. Към момента служителите на Нестле България наброяват 1500 души от цялата страна. 
Нестле произвежда своите продукти в две предприятия в страната – във фабриката за шоколадови продукти и бисквити в София, която има повече от 76 години опит и в завода за сладолед във Варна. Фабриката на Нестле България за шоколадови продукти и бисквити в София е избрана за компетентен център за производството на шоколад в Европа и през 2007 г. става един от трите най-големи центъра за производство на KIT KAT® на континента. Около 70% от производството на фабриката е предназначено за износ в повече от 30 страни, предимно в Европа и Канада (сред европейските пазари са Великобритания, Германия, Полша, Унгария, Франция, Швейцария и др.). През 2008 г. Нестле Айс Крийм България преструктурира производството си на Балканите и голяма част от продукцията на сладолед за Румъния започна да се изнася от фабриката на компанията във Варна. Днес около 30% от производството на фабриката на Нестле България за сладолед е предназначено за износ (предимно за Балканския регион).
Споделянето на добри практики, насочени към опазването на околната среда в общностите, в които Нестле работи, допринася за създаването на споделена стойност. В тази област компанията прави значителни стъпки за намаляване потреблението на вода и е в непрекъснато изпълнение на проекти за използване на възобновяема енергия и други природни ресурси, намаляване на емисиите на парникови газове (ПГ), премахване на отпадъците и подобряване на екологичните показатели на опаковките. В периода от 2008 до 2014 г. компанията осъществява редица дейности, насочени към отговорно отношение към околната среда и ежегодно спестява над 66 000 кубични метра вода (182 кубични метра на ден).