Съветът за електронни медии е дал лиценз на Дарик 18 нарушавайки закона. Сдружението иска отнемане лиценза на медията

 

Музикаутор заведе жалба срещу Съвета за електронни медии във Върховния административен съд. Това съобщи председателят на Управителния съвет на сдружението за колективно управление на авторски права Ясен Козев. От официално писмо, постъпило в Музикаутор от СЕМ, става ясно, че Съветът не e изпълнил задълженията си на регулатор, позволявайки на Дарик 18 да функционира, без да има сключен договор за авторски права при ползване на музика. Сдружението за колективно управление на авторски права поиска от Върховния административен съд  да отмени решението на СЕМ и да отнеме лиценза на Дарик 18.

Това, което се случва в Съвета за електронни медии е поредният пример как в България регулаторът не върши своята работа“, коментира Ясен Козев. Той добави, че обществото гледа на Музикаутор като крадец, който ограбва авторите и крайните потребители, но в същото време проблемите идват от некоректни ползватели като Дарик 18. „Ако СЕМ бяха изпълнили задълженията си на регулатор, щяха да влязат големи финансови постъпления за една година, които да разпределим на нашите автори. По този начин Дарик 18 унизяват творците и техния труд, а СЕМ ги защитава“, заключи Козев.

Изпълнителният директор на Музикаутор Иван Димитров коментира, че преговорите с Дарик 18 се водят от години, но медията не се съгласява със стандартните тарифи, на базата на които е сключен договор с всички останали. „След като двете страни не успяхме да достигнем до консенсус, се обърнахме логично към СЕМ в ролята на регулатор. Съветът ни изпрати писмо, от което става ясно, че регулаторът е дал лиценз на Дарик 18, без да има договор за уредени авторски права. Това са явно незаконосъобразни действия от страна на СЕМ.“, разказа изпълнителният директор на Музикаутор. В Закона за авторските права ясно се казва, че Съветът за електронни медии няма право да издава лицензи, без преди това да са уредени правата за ползване на музика. „СЕМ не само, че е издал лиценза на Дарик 18, без да има нужните документи, а и наскоро го поднови“, коментира изпълнителният директор на Музикаутор. „Целият този казус беше обсъден на няколко заседания на УС на Музикаутор, където всички бяхме единодушни, че не виждаме друг изход, освен да заведем жалба срещу СЕМ във Върховния административен съд, защото те не са изпълнили задълженията като регулатор“, коментира Иван Димитров.

 

МУЗИКАУТОР е сдружение за колективно управление на авторски права на композитори, автори на литературни произведения, свързани с музика и музикални издатели. Сдружението е учредено е през 1992 г. от 104 български композитори и автори в град София. Към днешна дата членовете на МУЗИКАУТОР надхвърлят 2 500 творци. МУЗИКАУТОР представлява и е представляван от 60 чуждестранни авторски дружества. На база на тези договори МУЗИКАУТОР представлява авторите от близо 100 страни в света.