Само 6% от работещите българи спортуват активно – сочи проучване, направено по проекта „Никога не е късно за ново начало”

 

Министерствоjf на физическото възпитание и спорта стартира „Дни на отворените врати” на спортни обекти в големите градове на България. Инициативата е част от проекта „Никога не е късно за ново начало”, който се изпълнява от МФВС с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Ръководител на проекта е г-жа Соня Костова, директор на дирекция „Административно и правно обслужване” в МФВС.

Всички желаещи ще имат възможност напълно безплатно да посетят общо 28 избрани спортни зали и комплекси и да изберат предпочитания от тях и техните близки спорт. До края на месец февруари 2012 г. всеки обект ще бъде отворен по 150 часа, след предварително зададен график. Футбол, волейбол, баскетбол, лека атлетика, хандбал, шорттрек, фигурно пързаляне, тенис на маса, фитнес, спортни танци, бокс, фехтовка, аеробика, тенис, мини-голф, бадмингтон и вдигане на тежести са само част от спортовете, които всеки желаещ ще може да практикува в рамките на кампанията.

„С този проект искаме да покажем, че спортът е чудо, което може да направи личността по-трудоспособна, заяви министърът на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков. – С осъществяването на проекта правим крачка напред, крачка към една реформа, промяна в начина на живот на хората в трудоспособна възраст. По никакъв начин не можем да бъдем работоспособни на работното си място, ако не се занимаваме със спорт. Спортът е основна характеристика, която присъства в ежедневието на всеки човек. Затова никога не е късно за ново начало – защото основната роля на спорта е да осигурява необходимата двигателна активност за здраве, за просперитет на човечеството и поведение на работното място. Тук е мястото да благодаря на нашите спортисти и треньори, които са лица на проекта и ще помагат в процеса на неговото осъществяване. От 2014 – 2020 г. Министерството на физическото възпитание и спорта ще усвоява значителни средства по европейски програми, което се случва за първи път. Мисля, че можем да помогнем на всички в трудоспособна възраст активно да се занимават със спорт. Предполагам, че ще успеем да привлечем много хора, които да разберат ползата и необходимостта от спорта. Пожелавам на добър час и дано всички заедно успеем да реализираме този проект.”

Едва 6% от работещите българи практикуват спорт, сочат данни от Националното представително изследване за физическата дееспособност, което обхваща трудоспособното население на страната на възраст между 18 и 65 години и също е част от проекта „Никога не е късно за ново начало”. Изследването бе представено от Петър Живков, заместник директор на агенция МБМД. За сравнение, в миналото спортуващите българи са били 45%. Констатирано е, че други 45% от трудоспособното население на България пушат, 40% употребяват алкохол, а 20% употребяват сол над нормалното. Анализът показва още, че 57% от работещите българи извършват физическа активност на работното място, 39% работят предимно седнали, а 4% – прави. По време на работа 68% от хората са подложени на стрес, а 72% от анкетираните признават, че изпитват умора на работното място. Хората в трудоспособна възраст у нас, които извършват работа, свързана с използването на компютър са 42%. Българите в активна възраст изминават средно по 3 километра и 870 метра на ден, но повече от половината от анкетираните прекарват свободното си време в пасивна почивка.

Социологическото изследване дава представа и за здравословното състояние на работещите у нас. 13% от тях споделят, че имат оплаквания от медицински характер. 17% страдат от заболявания в момента, а 9% са имали сериозни заболявания в миналото.

18% от населението в трудоспособна възраст има наследствена обремененост от хипертония, 6% – от исхемична болест на сърцето, 5% – от мозъчно-съдови заболявания, а 8% – от диабет. 4% от изследваните са с диагноза захарен диабет.

Средните ръст и тегло на българина в активна възраст са съответно 169 см и 75 кг, като при мъжете тези показатели са 174 см и 81 кг, а при жените – 163 см и 69 кг. Младите хора са с най-висок ръст. Тенденция е с повишаване на възрастта теглото да се увеличава.

На базата на ръста и теглото е изчислен индексът на телесна маса. Данните показват, че 34% от анкетираните са с наднормена телесна маса, 21% са затлъстели, а 2% са с тежка форма на затлъстяване. Едва 4% от трудоспособните българи са с телесна маса под нормата, а 39% са с нормални показатели на ръста спрямо теглото си.

Важна част от проекта „Никога не е късно за ново начало” са и трите кампании за популяризиране на масовия спорт, които ще се проведат в периода ноември 2011 – февруари 2012 г. и ще обхванат всички региони на страната. Работещите българи ще бъдат привлечени към спортните комплекси, стадиони и зали, за да се включат в инициативите на МФВС заедно с най-големите спортисти и треньори на България като Йордан Йовчев, Евгени Иванов, Константин Папазов, Йорданка Благоева, Евгения Раданова, Симона Пейчева, Елис Гури и др.

Проектът вече има facebook страница, а следващата седмица ще бъде активиран и специалният сайт www.zastrashen.bg.

Министерството на физическото възпитание и спорта ще усвои 3 423 275.26 лева за реализиране на проекта „Никога не е късно за ново начало”. В неговия край ще бъде направено заключително изследване за ефекта от реализирането му и ще бъдат създадени национални програми за спорт, двигателна активност и социален туризъм.

 

Забележка: Приложено може да намерите презентацията на Националното представително изследване за физическата дееспособност на българите и график със спортните обекти в страната, на които се организират „Дни на отворените врати”.

 

 

За проекта BG051PO001-5.3.03-0001-C0001 „Никога не е късно за ново начало”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Настоящият документ е изготвен с финансновата помощ на европейския социален фонд. Министерството на физическото възпитание и спорта носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

 

За допълнителна информация:

Красимир Панов, Пресцентър на МФВС

Телефон: 0889 76 46 06

E-mail: press@mpes.government.bg