Основно проучване на популациите от гущери в цял свят, подкрепено от Националното географско дружество, разкри тревожна тенденция за изчезването им от цели ареали в резултат на покачващите се температури. Ако тенденцията се запази, 20% от всички видове гущери по света могат да изчезнат напълно до 2080 г., твърди Бари Синерво, професор по екология и еволюционна биология в Калифорнийския университет в Санта Круз.

Изчезването на гущерите вероятно ще повлияе и в двете посоки на хранителната верига. Гущерите са основна плячка на много птици, змии и други животни. От друга страна, те са хищници за насекомите. „Изчезването на гущерите може да доведе до сриването на други популации нагоре по хранителната верига, както и до нарастване на популациите от насекоми,” сподели Синерво.

„Проучванията ни показаха, че наблюдаваното в момента изчезване на гущерите зависи пряко от затоплянето на климата в периода от 1975 г. до днес”, отбеляза той.

Учените разкриват, че промените в климата се случват прекалено бързо за гущерите и те не могат да се адаптират физиологично към по-високите температури. „Смятахме, че в отговор на климатичните промени, ще видим промени в еволюцията на видовете, но за съжаление ставаме свидетели на изчезване. Гущерите не могат да се адаптират отвъд определени граници”, сподели Синерво. „Прогнозите показват, че 40% от местните популации ще изчезнат, което от своя страна ще доведе до загубата на приблизително 20% от животинските видове до 2080 г.”

 Снимка: Биологът Бари Синерво държи бременен гущер – един от изследваните в лабораторията в Санта Круз

Снимка: ©2010 Jim MacKenzie / National Geographic