Любо Аламанов беше поканен да изнесе лекция в НБУ. С оглед на заливащата ни информация по всички канали за кризи в България и по света, стори ни се умесно лекцията да е на тема “Кризисни комуникации”. В този си вид, тя е ориентировъчна и дава само базисен модел за действия и комуникация в случай на криза. Вижте я! 🙂