Като част от плановете за консолидация на мрежата си и разширяване на търговската верига в градовете Ромпетрол България – българският филиал на Ромпетрол Груп, откри нова бензиностанция във Варна, която се намира на бул. Сливница 181Б. Клиентите, които купуват гориво от новата бензиностанция на Ромпетрол на 26 и 27 март между 11 ч. и 12 ч., ще плащат 0.25 лв. по-малко на литър за бензин Efix 95 и Efix дизел, както и 0.10 лв. по-малко на всеки литър автогаз (количеството гориво на превозно средство не може да надвишава 40 литра).

През 2011 г. компанията планира да увеличи броя на своите бензиностанции до 70.

Ромпетрол България АД е компания, специализирана в дистрибуцията на горива и петролни продукти, която е част от Ромпетрол Груп и развива дейност на българския пазар от 2002 г. насам. Компанията успя да навлезе много бързо на местния пазар, зае значителен дял от пазара на едро, разви националната си мрежа от бензиностанции и изгради модерно депо в Русе.

 

За КазМунайГаз

Акционерното дружество КазМунайГаз – държавна компания за добиване, рафиниране и транспорт на петролни ресурси, представлява интересите на държавата в петролния и газовия сектор на Казахстан. 100% от акциите на КазМунайГаз са собственост на казахстанския холдинг за управление на държавни активи Самрук АД.

 

За Ромпетрол Груп

Ромпетрол Груп е мултинационална компания, която развива дейност в 12 държави и през 2009 г. отчита годишен оборот в размер от над 7 млрд. щатски долара. Компанията разполага с над 9 600 служители в цял свят, заети в основните дейности на Групата по рафиниране, нефтени продукти, търговия на дребно и маркетинг, като направените общи инвестиции са в размер от над 1,1 млрд. щатски долара от 2001 до края на 2009 г.

В момента Ромпетрол Груп е 100% собственост на казахстанската държавна компания КазМунайГаз.