Сектор „Здравеопазване“ запозна Меркел с кампанията за ниска доза на облъчване

 

Интересът на Ангела Меркел бе съсредоточен върху целта на сектор „Здравеопазване“ да направи прегледите и леченията възможно най-комфортни за пациентите и доколкото е възможно да защити болничния персонал от радиация.

 

С темата „Устойчиво здравеопазване. Не само зелено“ на тазгодишното търговско изложение „Медика“ в Дюселдорф, Германия, сектор „Здравеопазване“ представи решения, които дават възможност на болниците да постигнат своите икономически и екологични цели, като в същото време подобрят качеството на грижите за пациентите.

 

С концепцията „Зелени+ болници“ Siemens помага на здравните заведения да се възприеме по-систематичен подход за устойчиво развитие, като в същото време се гарантира опазването на околната среда, икономическата ефективност и най-доброто възможно качество за пациентите. Така например, Siemens предлага на своите клиенти нови енергийно-ефективни решения, които отговарят на разпоредбите за отделяне на емисии и изискват по-ниски разходи.

 

Допълнителен съществен принос за намаляване на емисиите от въглероден диоксид (CO2) могат да бъдат направени чрез връщането и ремонта на медицинско оборудване. Така жизненият цикъл на използваното оборудване се удължава с помощта на качествен процес, специално разработен от Siemens, а след това оборудването отново се предлага на пазара, като системи под знака „Доказани постижения“.

 

Освен това, за първи път на „Медика 2010“, сектор „Здравеопазване“ ще представи новия си модел на консултации за зрялост на процеса в здравните заведения. Сектор „Здравеопазване“ разработи клинични модели на зрялост на процеса, които са специално предназначени за лечение и грижи за пациентите с инсулт и остър коронарен синдром (сърдечен удар). Този системен подход дава възможност за оценка на качеството на клиничните процеси и за анализ на съответствието със световните стандарти и насоки за лечение.

 

За сектор „Здравеопазване“ устойчивото развитие означава също прегледите и леченията да се направят възможно най-комфортни за пациентите и доколкото е възможно да се защити болничният персонал от радиация. На „Медика“ Siemens представи своята технология „CARE“ (комбинирани приложения за намаляване на облъчването), която позволява да се намали дозата на облъчване при запазване на качеството на изображението.