В условия на криза, когато бизнесът има нужда от финансова подкрепа, а банките са твърде консервативни при отпускането на кредити, предлаганите лизингови схеми са една работеща алтернатива при доставката на машини и оборудване по одобрени проекти по Европейските Програми. В тези случаи Интерлийз ЕАД има не само готовността, но и богатия опит да партнира като финансираща институция.

През последните години програмите на Европейския съюз за подпомагане на България чрез схеми, при които се изплаща безвъзмездна финансова помощ са изключително атрактивни за голяма част от българския бизнес и широко приложими при необходимост от инвестиции в машини. На 04 април 2012 беше оповестено класирането по процедура BG161PO003-2.1.12 “Покриване на международно признати стандарти и въвеждане на системи за управление в предприятията”. Оповестяването на резултатите съвпадна с организирана от Интерлийз ЕАД информационна кампания на тема „КРАТКОСРОЧНИЯТ ФИНАНСОВ ЛИЗИНГ – НАДЕЖДЕН ИНСТРУМЕНТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОГРАМИ”. На събитието присъстваха членове на асоциацията на консултантите по Европейските програми (БАКЕП), както и представители на асоциацията на управленските консултанти (БАУКО). В рамките на кампанията бяха дискутирани преимуществата на лизинга като форма за финансиране на проектите, а именно атрактивни ценови условия, липса на необходимост от допълнителни обезпечения, финансиране на ДДС без обезпечение, мониторинг на доставката, висока добавена стойност от дългогодишната практика на компанията при договаряне на доставките. Също така бяха представени и дискутирани наложените добри практики в резултат на успешните проекти финансирани от Интерлийз ЕАД по ОПК.

Очаква се през следващите няколко месеца да бъде обявено класирането по процедурите BG161PO003-2.3.01 „Инвестиции в „зелена индустрия” и BG161PO003-2.1.13 – “Технологична модернизация в малки и средни предприятия”, по които лизинговата компания ще се стреми да утвърди финансовия лизинг като адекватен инструмент за финансиране по ОП.

Интерлийз ЕАД е една от водещите компании на лизинговия пазар в България и притежава 17-годишен опит във финансирането на машини и оборудване, транспортни средства и леки автомобили. До момента компанията е финансирала над 15,000 клиенти за активи на стойност над 3,5 милиарда лева.