Главният изпълнителен директор на Нестле Пол Булке подчерта значението на сътрудничеството между публичния и частния сектор. Според г-н Булке компаниите от частния сектор играят важна роля за преодоляване на световната хранителна криза. В речта си по време на кръглата маса на „Икономист” на тема „Изхранване на света” в Женева, Швейцария, г-н Булке заяви, че увеличаващото се световно население, хранителните отпадъци, недостигът на вода в световен мащаб, използването на храна за биогорива са част от многото фактори, оказващи влияние върху сигурността на храните.

Въпреки предизвикателствата обаче, има начини и решения за справяне с този проблем, подчерта той. Правителствата, публичният и частният сектор и гражданското общество трябва да работят заедно за решаване на проблема със сигурността на храните, заяви г-н Булке. „Предвид факта, че близо 70% от бедността в света е в селските райони, инвестициите в изграждането на аграрния капацитет е от решаващо значение”, добави той.

Работа със земеделски производители

Г-н Булке разясни как Нестле работи за решаването на тези въпроси. Компанията работи с почти 600 000 земеделски производители в световен мащаб като предоставя техническа помощ, формира партньорства и оказва финансова подкрепа.Той подчерта как всеобхватната Инициатива за устойчиво земеделие на Нестле подпомага земеделските стопани и насърчава устойчивото развитие в областта на селското стопанство в световен мащаб. Това е част от Инициативата за устойчиво земеделие, което обединява всички заинтересовани хранителни компании и най-вече преработватели и търговци.

Г-н Булке подчерта модела за работа с местни млекопроизводители на Нестле, който датира от 1870 г. и в момента е активен в 30 страни по света. Програмите за пряко изкупуване на мляко помагат за решаване на проблема с развитието на селските райони и бедността в много развиващи се страни. Партньорствата на Нестле с агенции като Източноафриканския съвет за развитие на млечния сектор помагат на млекопроизводителите да увеличат устойчивото производство на мляко в Кения и Уганда.

Инвестициите на компанията в плана „Какао” на Нестле и плана NESCAFE свидетелстват за стремежа за подобряване на веригата за доставки, предоставяне на техническа експертиза, обучение на земеделски стопани и подобряване на условията на живот на земеделските общности. Тази дейност е част от това, което Нестле нарича „Създаване на споделена стойност”, а именно – подход към бизнеса, който има за цел да създаде стойност както за акционерите на компанията, така и за общностите, в които тя развива дейност.

Изхранване на света

Събитието „Изхранване на света” се организира от Economist Conferences, част от вестник „Икономист”. Кръглата маса обединява над 200 висши мениджъри от цял свят, представляващи агробизнеса, производството на храни, политиката, международните агенции, научната общност и неправителствените организации. Тя има за цел да предостави планове за действие и нови решения на предизвикателствата, свързани със сигурността на храните.