Електрон Прогрес ЕАД е номинирана в две от категориите в конкурса на БАИТ (Българска асоциация по информационни технологии) за 2011 г., който определя компаниите с най-добри постижения в сферата на информационните технологии.

Електрон Прогрес показва висока степен на социална отговорност, предвид сложната ситуация с медицинското обслужване, като си поставя за цел грижата за човешкото здраве над стремежите на всяка компания към печалба”, заяви проф. д-р Живка Винарова, която номинира компанията в категория „Корпоративна и социална отговорност”. Проф. Винарова е доказал се професионалист в сферата на телемедицината. Тя е единственият експерт, който е издал книга, базирана на научни изследвания и разработки в тази непозната за масовата аудитория област. Телемедицината използва огромния прогрес в областта на телекомуникациите и чрез новите технологии заличава дистанцията между пациентите и лекуващите ги доктори, като осигурява по-лесно наблюдение и по-кратко време за реакция. Множество експерти виждат в телемедицината средство за решаване на три от основните проблеми на модерното здравеопазване – липсата на достатъчно специалисти, увеличаването на броя на пациентите (поради застаряването на населението) и свързаното с него нарастване на разходите.

Електрон Прогрес провежда редица изследвания, свързани с предоставяне на услуги от разстояние. През изминалата година компанията стартира собствена програма за развитие на телемедицински методи за предлагане на здравни грижи и услуги, която е хармонизирана с европейските препоръки, както и с Националната програма за електронно здравеопазване. Компанията е предоставила апаратура за диагностициране на епилептично болни и е партньор на Националната пациентска организация. Така подпомага развитието на младите специалисти, осигурявайки стажантски програми и предоставяйки своите изследвания в полза на образователния процес.

Освен дейностите в полза на обществото, Електрон Прогрес поставя и акцент върху развитието на своите служители като част от социалната политика на фирмата.

„Електрон Прогрес“ кандидатства и за награда в категория „Бизнес развитие“ със своя иновативен продукт „Комета”, който служи за опазване на човешкия живот при изпълнение на специфични задачи във връзка с борбата с тероризма. Технологията представлява защита от импровизирани взривни устройства. Принципът на работа е да блокира взривяването на мини и бомби, управлявани чрез радио-сигнал, като едновременно дава възможност на екипа да осъществява радио-връзка със своя комуникационен център. Радио-каналът, чрез който се осъществява комуникацията се програмира и задава от клиента винаги, когато той желае да промени параметрите на канала. По този начин групата, изпълняваща дадена мисия, е силно защитена от активирането на самоделни взривни устройства и може да изпълнява своите задачи без човешки жертви. В момента изделията по технологията „Комета” осигуряват безопасността на българските войници на мисии зад граница .

 

За Електрон Прогрес ЕАД:

Приемник на Института по специална електроника, фирмата има повече от 35 години опит в разработката и производството на изделия в областта на борбата срещу тероризма и импровизираните взривни устройства. След успешната приватизация през 2002 г. „Електрон Прогрес” ЕАД се ориентира към интеграционна дейност и управление на проекти и в момента е сред водещите телекомуникационни интегратори в България. Фирмата е сертифицирана по Международния стандарт за системи за управление на качеството ISO 9001:2000, Международния стандарт за здраве и безопасност при работа OHSAS 18001, международния стандарт за информационна сигурност ISO/IEC 27001:2005 и Съюзната публикация на НАТО за управление на качеството AQAP 2110. Тя е първата българска компания, която подписва рамков договор с NC3A – агенцията на НАТО за консултации, командване и контрол.

Компанията „Електрон Прогрес” е собственост на предприемача Георги Крумов, чието име е обвързано с голяма част от значимите бизнес проекти в България. Сред тях са успешното създаване, развитие и продажба на Авто Юнион Холдинг, реализацията на първия мол в България (Сити Център София) и инвестицията в най-голямата верига за домашна техника в страната „Техномаркет”. Понастоящем Георги Крумов е член на Надзорния съвет на най-голямата австрийска застрахователна компания Uniqa в България и стратегически партньор в големи инвестиционни проекти с Държавния фонд на Оман.

Повече информация за компанията: http://www.eprogress.bg