През изминалата фискална 2011 г. продуктите и решенията от екологичното портфолио на Siemens са спестили 317 млн. тона въглероден диоксид – количество, равно на всички комбинирани емисии въглероден диоксид от Токио, Хонконг, Сингапур, Делхи, Истанбул, Берлин, Лондон и Ню Йорк. С продуктите и решенията от екологичното си портфолио, компанията генерира приходи в размер на 29,9 милиарда евро през 2011 г., което безпорно я превръща в световна движеща сила за нисковъглеродната, устойчива икономика на бъдещето.

 

Сред революционните енергоспестяващи решения на компанията са разработените oт сектор „Инфраструктура и градове“ технологии за сградна автоматизация. Благодарение на тях, Siemens реализира революционен проект за електрическо оборудване на ново съоръжение в основния завод на SEAT, намиращ се в Марторел, близо до Барселона. Компанията е внедрила продукти и високотехнологични решения, обхващащи целия заводски жизнен цикъл от един източник, благодарение на които производството в завода е изключително ефективно.

 

Друг пример за високотехнологичния принос на Siemens към околната среда и лимитирането на вредните емисии въглероден диоксид (CO2) е инсталираната от сектор „Енергетика“ на Siemens модерна газова турбина от H-класа в новата електроцентрала с комбиниран цикъл „Ансан“, в Южна Корея. Революционната газова турбина намалява годишните емисии на въглероден диоксид със 140 000 тона, спрямо предишните електроцентрали с комбиниран цикъл от F-класа. Електроцентралата ще бъде пусната в експлоатация през 2014 г. и гарантирано ще постигне горивна ефективност от над 75%, предлагайки икономична и екологично съобразена доставка на енергия.

 

Скенерът за магнитно-резонансна томография MAGNETOM Skyra, разработен от сектор „Здравеопазване“ на Siemens, доказа, че енергийната ефективност може да намали разходите в областта на здравеопазването. Скенерът е по-ефективен от своя предшественик, като използва средно 20% по-малко енергия на пациент.

 

Три страни се възползват от устойчивите, ефективни и революционни продукти на Siemens –клиентите, бъдещите поколения и самата компания. Екологичното портфолио на Siemens позволява компанията да се развива устойчиво в най-добрия смисъл на думата, което е печеливша за всички ситуация.

 

Повече за екологичното портфолио на Siemens можете да разберете на http://www.siemens.com/sustainability/en/environmentalportfolio/productssolutions/index.htm

 

 

СекторЗдравеопазванена Siemens е един от най-големите доставчици на медицинска апаратура в света и лидер в областта на продуктите за образна диагностика, лабораторна диагностика, медицински информационни технологии и слухови апарати. Siemens предлага на клиентите си продукти и решения за цялостна грижа за пациента от един източник – от превенцията, ранното откриване и диагностиката на заболяванията до лечението и рехабилитацията. Чрез оптимизация на клиничните процеси при най-често срещаните заболявания, Siemens прави здравното обслужване по-бързо, по-добро и по-разходоефективно. Сектор „Здравеопазване“ на Siemens предоставя работа на близо 51 000 служители и развива дейност в цял свят. За финансовата 2011 г. (до 30 септември), секторът отчита приходи от 12,5 млрд. евро и печалба от близо 1,3 млрд. евро.

За повече информация: www.siemens.com/healthcare.