Здравейте

Поздравяваме Ви за интереса към APRA PN Academy.
Ние сме център за професионално обучение към АПРА ООД и сме изцяло лицензиран център за професионално обучение в областта на PR, Маркетинг и Бизнес комуникации в България.

APRA PN Balkans Communication Group е водеща PR агенция на балканския полуостров с офиси в Македония, Албания, Косово и партньор в Сърбия.

Агенция АПРА е основана през 1994 като от 2002 е партньор на Porter Novelli international и оперира под търговското име APRA Porter Novelli. От 2012 и е поверена отговорността да разшири групата в Македония, Албания и Косово и в момента се подготвя ново разширяване в Словения, Босна и Херцеговина, Черна гора и Малта.

За нас

Кои сме ние?

Лицензиран център за професионално обучение по PR, Маркетинг и Бизнес комуникации част от APRA PN Balkans Communication Group

Какво можем да ви предложим?

  • Квалифицирани преподаватели, практици с многогодишен опит в областта на PR и Маркетинга;
  • Гъвкава форма и график на обучение
  • Възможност за Корпоративни и Дистанционни курсове;
  • Реална полза и приложимост на наученото в практиката;

Новини

Маркетинг и реклама

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА УЧЕБНАТА ДИСЦИПЛИНА Материалът обхваща същностните характеристики на маркетинга като съвременна бизнес-философия, управленска практика и вид функция; дефинира макро- и микромаркетинговата среда и въздействието на съответните фактори; запознава с класическия инструментариум на маркетинг или концепцията на маркетинг-микса – стокова, ценова, дистрибуционна и комуникационна политика. Прави се характеристика на пазара като основен системообразуващ …

Контакти

Здравей!
Ако имаш някакви въпроси, колебания, идеи или нужда от съвет, не се притеснявай да ни потърсиш!

Учебен план

Обща професионална подготовка

 ДисциплиниЧасове теорияЧасове практикаОбщо часове
A.Обща професионална подготовка202141
1Микроикономика
2Макроикономика123
3Основи на маркетинга224
4Статистика112
5Социология325
6Мениджмънт224
7Финанси213
8Здравословни и безопасни условия на труд134
9Трудово-правни взаимоотношения448
10Работа с компютър448

Отраслова професионална подготовка

 ДисциплиниЧасове теорияЧасове практикаОбщо часове
Б.Отраслова професионална подготовка95125220
1Икономика, организация и управление на предприятието448
2Счетоводството448
3Интегрирани маркетингови комуникации21012
4Потребителско поведение6612
5Продуктова политика202040
6Дистрибуционна политика123
7Ценова политика235
8Реклама81220
9Промоции141630
10Връзки с обществеността224
11Маркетингов анализ92130
12Управление на маркетинга141428
13Пазарни проучавания235
14Бранд мениджмънт224
15Директен маркетинг11
16Он-лайн маркетинг235
17Маркетинг на нов продукт235

Специфична професионална подготовка

 ДисциплиниЧасове теорияЧасове практикаОбщо часове
В.Специфична професионална подготовка6575140
1Интегрирани маркетингови комуникации21012
2Потребителско поведение6612
3Продуктова политика5510
4Дистрибуционна политика5510
5Ценова политика213
6Реклама224
7Промоции235
8Връзки с обществеността426
9Маркетингов анализ358
10Управление на маркетинга246
11Пазарни проучавания151530
12Бранд мениджмънт44
13Директен маркетинг246
14Он-лайн маркетинг134
15Маркетинг на нов продукт101020
16Он-лайн маркетинг235
17Маркетинг на нов продукт235

Избираема професионална подготовка

 ДисциплиниЧасове теорияЧасове практикаОбщо часове
Г.Избираема професионална подготовка5450104
1Фирмен дизайн и корпоративна идентичност448
2Организиране на събития151530
3Дигитални комуникации44
4Управление на кризи235
5Медии и медиен пазар в България235
6Корпоративна социална отговорност235
7Поведение пред медии448
8Вътрешни комуникации123
9Маркетинг в туризма161632
10Връзки с институции и протокол44